در نشست‌های مشترک دوجانبه بررسی شد

بررسی شیوه‌های تعامل بین جتکو و دانشگاه تهران

دومین جلسه مشترک شرکت جتکو و دانشگاه تهران برای تقویت همکاری‌های دوجانبه، روز دوشنبه ۱۴ آذرماه به میزبانی شرکت جتکو و با حضور دکتر بدیعی مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه تهران و هیات همراه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جتکو، در این نشست، ضمن بررسی روش‌های تعامل بین شرکت جتکو و دانشگاه تهران به عنوان مصداقی از همکاری صنعت و دانشگاه، مدل‌های همکاری و شیوه‌های تعامل تشریح شد و ابعاد مختلف ترسیم نقشه راه برای این همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تعیین سازوکارهای نظارت و ارزیابی کیفیت مورد تاکید قرار گرفت.

در دو نشست اخیر جتکو و دانشگاه تهران، پیشنهادهایی همچون راه‌اندازی پارک فناوری‌های خودرویی در یکی از دانشگاه‌ها، شکل گیری هسته‌های فناورانه حول موضوعات مورد نیاز با هدف ایجاد انگیزه برای دانشجویان جهت راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع مشکلات و با تاکید بر آینده‌پژوهی، و راه‌اندازی سیستم پایدار همکاری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.