طراحی داخلی و خارجی خودرو

در این پروژه مدل‌های سه بعدی برای استایل خارجی و فضای داخلی خودرو در پروژه‌های فیس‌لیفت و توسعة خودروهای جدید ارائه می‌گردد.