گروه برق و الکترونیک خودرو

درمسیر پیشرفت صنعت خودروسازی جهان، سهم اجزاء و سیستم‌های الکترونیکی روز به روز افزایش می‌یابد. انواع سیستم‌های الکترونیکی کنترل عملکرد و ایمنی خودرو در کنار انواع ابزارهای راحتی و سرگرمی سرنشینان، طراحی پلتفرم االکتریکال خودرو را پیچیده‌تر ساخته است.

از ابتدای تأسیس شرکت جتکو، گروه پلتفرم برق و الکترونیک به منظور پر کردن خلا موجود در این حوزه از صنعت خودروسازی کشور ایجاد گردیده است. پروژة «طراحی پلتفرم برق و الکترونیک خودرو» به عنوان یکی از پروژه‌های محوری شرکت جتکو از جمله پروژه‌های شاخص این گروه است.