Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/طراحی و نمونه سازی ماده پولیش

طراحی و نمونه سازی ماده پولیش

در این پروژه به منظور تحلیل و بررسی شاخصه‌های دینامیکی از جمله راید و هندلینگ، مدل دینامیکی کامل خودروی تارا در نرم افزارADAMS ایجاد و با بهره گیری از نتایج آزمون‌های تجربی و مدل‌سازی‌های تحلیلی، صحت سنجی می‌گردد. توسعه مدل نرم افزاری صحه گذاری شده این امکان را فراهم می‌نماید که با کمترین هزینه شاخصه‌های دینامیکی خودرو را در برابر تغییراتی از قبیل پکیجینگ موتور جدید مورد ارزیابی قرارداد.

رنگ بدنه خودرو شامل چندین لایه با کارکردهای مختلف است. آخرین لایة رنگ، پلیمری شفاف است که جلوه زیبایی برای خودرو به ارمغان می‎آورد. به دلایل مختلف مانند ورود ذرات آلودگی پیش از پخت، ناهمواری‎های ناشی‏ها از اعمال نامناسب و غیریکنواخت پوشش و یا انواع آسیب‎های محیطی امکان دارد این لایه رنگ در قسمت‎های مختلف خودرو دچار عیوب ظاهری شود که از زیبایی رنگ بکاهد. «گروه تکنولوژی مواد و فرایندهای ساخت» شرکت جتکو برای برطرف کردن این عیوب نوعی خمیر پولیش حاوی اجزای نانومتری و با کیفیت مشابه با نمونه‌های خارجی برای استفاده در خط رنگ ایران‌خودرو توسعه داده است که در مرحله تولید و عرضه نیمه‎صنعتی قرار دارد.