Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/ارتقاء دستگاه های تست آخر خط گیربکس شرکت نیرومحرکه قزوین

ارتقاء دستگاه های تست آخر خط گیربکس شرکت نیرومحرکه قزوین

در هر کارخانه گیربکس‌سازی، پس از ساخت و مونتاژ گیربکس و پیش از تحویل آن به خودروساز، تمامی گیربکس‌ها باید تحت تست آخر خط قرار گیرند تا گیربکس های معیوب جهت رفع عیب به خط تولید بازگردانده شوند. این عیوب شامل عیوبی است که خود را در پروسه تعویض دنده و یا عملکرد گیربکس در یک دنده خاص نشان می‌دهند. در دستگاه­های EOL موجود در شرکت صنعتی نیرومحرکه قزوین، بررسی عیوب آخر خط به صورت کیفی (Subjective) و با کمک حواس اوپراتور انجام می گیرد. هدف از انجام این پروژه ارتقاء سیستم عیب‌یابی دستگاه های موجود از حالت کیفی به کمی (Objective) برای تشخیص عیوب حین پروسه تعویض دنده و عملکرد گیربکس با ایجاد قابلیت و ارتقای سیستم شیفتینگ دستگاه از حالت دستی به کاملاً اتوماتیک با قابلیت پایش وضعیت و  همچنین یک سیستم عیب یابی NVH جهت تشخیص عیوب ارتعاشی گیربکس حین عملکرد می‌باشد.