Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/توسعه مدل نرم افزاری تصادف پای عابر پیاده Flex PLI – GTR

توسعه مدل نرم افزاری تصادف پای عابر پیاده Flex PLI – GTR

یکی از سناریوهای تصادف که آمار مرگ‌ومیر بالاتری نسبت به دیگر سناریوها دارد، تصادف خودرو با عابر پیاده است. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، طراحی خودروهای امروزی باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت هرگونه تصادف، کمترین آسیب به عابران پیاده برسد. با توجه به ابزارهای عددی و محاسباتی موجود، بررسی سناریوهای مختلف تصادف در حضور عابر پیاده به‌راحتی قابل شبیه‌سازی است. در این پروژه، مدل المان محدود (دیجیتال) پای عابر پیاده Flex PLI-GTR به‌منظور استفاده در فاز‌های طراحی پیش از ساخت خودرو و برای شبیه سازی آزمون‌های استاندارد حفاظت از عابر پیاده در نرم­افزار LS-DYNA توسعه یافته است.