Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/توسعه نرم افزار بهینه سازی طراحی مقاطع خودرو بر اساس ایمنی تصادف

توسعه نرم افزار بهینه سازی طراحی مقاطع خودرو بر اساس ایمنی تصادف

با توجه به سخت‌گیرانه‌تر شدن مداوم استانداردهای زیست‌محیطی خودروها، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های ناشی از آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. کاهش وزن خودرو یکی از اولویت‌های طراحی خودروها به منظور دستیابی به این هدف است. یکی از روش‌های بسیار رایج در این زمینه، کاهش وزنه بدنه خودرو با رویکرد بهینه‌سازی طراحی مقاطع خودرویی است؛ به نحوی که هم پارامترهای فنی از قبیل استحکام سازة خودرو، سفتی و هزینة ساخت مطابق انتظار باشد و هم وزن خودرو تا حد امکان کاهش یابد. بدین منظور در این پروژه، نرم‌افزاری در گروه محاسبات مهندسی توسعه یافته است که در آن در یک محیطی گرافیکی با کاربری آسان و با استفاده از دیتابیسی معتبر از خودروهای جهانی مقاطع بهینه طراحی می‌گردند.