Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/طراحی، توسعه و ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار پایه ECU

طراحی، توسعه و ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار پایه ECU

با توجه به اهمیت واحد کنترل موتور ECU در مدیریت صحیح و بهینه عملکرد موتورهای احتراق داخلی، بومی‌سازی دانش و فناوری در این زمینه ضروری است.

در این پروژه فرایند طراحی، توسعه، ساخت و تست سخت‌افزار و نرم‌افزار پایه ECU مطابق با قالب‌های استاندارد خودرویی شناخته شده در سطح جهان اجرا می‌گردد و کد توسعه‌یافته توسط توسعه‌دهنده نرم‌افزار کاربردی بر روی این بستر سخت‌افزاری/نرم‌افزاری پیاده‌سازی می‌گردد.