Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/طراحی و ساخت خودروی برقی تارا

طراحی و ساخت خودروی برقی تارا

یکی از ضرورت‌های کنونی صنعت خودروی کشور، همگام شدن با روند غالب تغییرات بازار جهانی خودرو در حرکت به سمت استفاده از خودروهای با قوای محرکه الکتریکی به جای خودروهای با قوای محرکه احتراقی در جهت رفع چالش‌های مربوط به استفاده از سوخت‌های فسیلی است.

شرکت جتکو با پروژه بزرگ «طراحی و ساخت خودروی تارای برقی» پیشگام حرکت صنعت خودروی کشور در این مسیر است. در این پروژه دانش فنی طراحی و ساخت قوای محرکه تمام الکتریکی بومی، همراه با الزامات اجرایی در سطح خودرو و قابلیت تولید انبوه توسعه یافته و در بستر پلتفرم K132 شرکت ایران‌خودرو پیاده‌سازی می‌گردد.