Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/طرحی و ساخت دستگاه تست گرم موتور تحت بار (HOT TEST)

طرحی و ساخت دستگاه تست گرم موتور تحت بار (HOT TEST)

در انتهای خط تولید موتورهای احتراق داخلی، کنترل کیفیت و شناسایی ایرادات موتور با استفاده از دستگاههای تست گرم، انجام می‌شود. تست گرم در دو حالت بدون بار و تحت بار اجرا می‌شود که در تست گرم تحت بار، ایرادات بیشتری قابل بررسی است. شناسایی عیوب موتور و اجرای سناریوهای تست نیز می‌تواند به دو صورت دستی (توسط اپراتور) و یا کاملاً اتوماتیک اجرا شود. برای دستیابی به یک فرآیند کنترل کیفی یکسان برای تمای موتورها، دستگاه تست گرم تحت بار با قابلیت عیب‌یابی کمی، مناسب‌ترین گزینه است. هدف از انجام این پروژه طراحی و ساخت دستگاه تست گرم موتور، تحت ۲۵ درصد بار نامی با قابلیت اتوماسیون کامل، جهت عیب یابی خانواده موتورهای ایرانخودرو است.