اعلام آمادگی

شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو، محور پژوهش و توسعه فناوری های پیشرفته در گروه صنعتی ایران خودرو قصد دارد با اتکاء بر دانش بومی و ظرفیت‌های داخلی و گسترش شبکه ارتباطی پویا میان فضای صنعت و مجموعه ها و واحدهای دانش بینان و فناور در سطح کشور، تحولی نوین در توسعه فناوری های جدید و بومی در صنعت خودرو را رقم زند. چنانچه تیم، واحد و یا شرکتی فعالی هستید که می توانید ما را در این مسیر یاری نمائید از شما دعوت به عمل می آید تا با تکمیل مشخصات و توانمندی های خود به شبکه توسعه و تامین این شرکت بپیوندید.