در صورت تمایل به همکاری با شرکت جتکو، فایل رزومه خود را برای ما ارسال نمایید. درج رشته تحصیلی در عنوان ایمیل الزامی است.

cv@jetco.co

هم اکنون فرصت شغلی فعالی درشرکت جتکو وجود ندارد. باعث افتخار است که ما را جهت همکاری انتخاب کرده‌اید. در صورت تمایل رزومه خود را در بخش کارجویان ارسال نمایید. در صورت نیاز، با شما تماس گرفته خواهد شد.

شرکت‌های پژوهشی و دانش‌بنیانی که در اجرای پروژه‌های شرکت جتکو تمایل به همکاری دارند، رزومه خود را از طریق زیر بارگذاری نمایند.

اعلام آمادگی برای همکاری با فناوران (تکمیل فرم)

contract@jetco.co