همکاری با ما

کـارجویان

در صورت تمایل به همکاری با شرکت جتکو، فایل رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی cv@jetco.co ارسال نمایید. درج رشته تحصیلی در عنوان ایمیل الزامی است.