حوزه‌های تخصصی

شرکت جتکو متشکل از گروه‌های مختلفی است که با همکاری یکدیگر سعی در پیشبرد اهداف صنعتی این شرکت دارند. در ادامه حوزه‌ی فعالیت این گروه‌ها به تفکیک بیان شده است.