گروه‌های تخصصی

شرکت جتکو متشکل از گروه های مختلفی است که با همکاری یکدیگر سعی در پیشبرد اهداف صنعی این شرکت دارند. در زیر این گروه ها به تفکیک بیان شده اند.