گروه برق و الکترونیک خودرو

حوزه برق و الکترونیک خودرو از تخصص‌های محوری شرکت جتکو می‌باشد که در این حوزه فعالیت‌های متعددی از طراحی سیستمی تا توسعه نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه انجام می‌شود. شرکت جتکو با اتکا به استانداردهای روز جهانی مانند AUTOSAR و ایمنی عملکردی، در طراحی پلتفرم و اجزای برق و الکترونیک خودرو فعالیت می‌نماید. در ادامه مهم‌ترین سرفصل‌های فعالیت‌های این شرکت به اختصار توصیف می‌گردد:

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های برق و الکترونیک

Requirement’s elicitation and analysis (Functional / Nonfunctional) *

Product breakdown *

Communicating with the customer to meet the requirements *

Model base System Design (Behavior Analysis / Structure Analysis) *

Design Methodology *

Network Design *

FMEA and Functional Safety (ISO26262) Concept *

تجزیه و تحلیل و طراحی نرم‌افزار

Software system specification *

Software System Analysis *

(Software Architecture Design (AUTOSAR *

Software design (Model base and Embedded C/C++) according to Misra C-C++/ ISO26262 and other Quality Attribute *

Embedded Software Test (Functional / Nonfunctional) (Automation, Unitary, Integration) *

Root Cause Analysis *

تجزیه و تحلیل و طراحی سخت‌افزار

Hardware system specification *

Hardware System Analysis *

Hardware Architecture Design according to ISO26262 and Vehicle Standards *

Hardware design (Analog and Digital and RF/LF Circuit) *

PCB Simulation, Analysis and Modeling (SI / PI / EMC / Thermal) *

Root Cause Analysis *

تست و آزمون

Test program design *

System Tests *

Vehicle Test *

Network and Communication Test *

Component level environmental tests *

Design Test Plan and Test Cases *

تجزیه و تحلیل و طراحی دسته سیم

Logical and Functional Schematic Design *

Waring Design *

Harness Design (3D / 2D) *