طراحی و تحلیل مهندسی

یکی از ابزارهای پرقدرت و ضروری در تمام مراحل طراحی و توسعه محصولات خودرویی، روش‌­های شبیه‌سازی و محاسباتی است. از این رو در شرکت جتکو، «گروه طراحی و تحلیل مهندسی» با بهره‌­گیری از نیروهای متخصص و زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محاسباتی قدرتمند، در راستای ارتقاء توان محاسباتی و تحلیلی صنعت خودروی کشور ایجاد گردیده است. در این گروه انواع شبیه‌سازی‌ها و تحلیل‌های محاسباتی CAE به منظور تکمیل چرخۀ تحلیل و طراحی اجرا می‌گردد. از جمله زمینه‌های تحلیل‌ و امکانات شبیه‌سازی این گروه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شبیه‌سازی آزمون‌های استاندارد ایمنی:

40% Offset Barrier Impact (ECE R94) *

Side MDB Impact (ECE R95) *

Rear Impact (ECE R34) *

50kph 100% Rigid Barrier Frontal Impact (ECE R137) *

Pole Side Impact (ECE R135) *

50kph 100% Rigid Barrier Frontal Impact (ECE R137) *

Pole Side Impact (ECE R135) *

Roof Strength Analysis (FMVSS 216) *

Pedestrian Safety (Legform/Headform) (ECE R127) *

Front/Rear Bumper Impact (ECE R42) *

Seat & Seatbelt Anchorage Strength (ECE R14) *

Luggage Retention (ECE R17) *

Steering System Impact (ECE R12) *

ISOFIX Anchorage Strength (ECE R14) *

IP Head Impact (ECE R21) *

Door Side Intrusion (GS 38-A) *

شبیه‌سازی سناریوهای استحکام سازۀ خودرو:

BIW Bending/Torsional Stiffness *

BIW Joint Stiffness *

Dent Resistance *

Jacking/Hoisting Point Strength *

Mounting Point Strength *

Locks/Hinges Strength *

Towing Eye Strength *

Closure Stiffness/Strength *

BIW Durability (Panels/Spot Welds) *

Slam Durability of Closures *

شبیه‌سازی دینامیک خودرو:

System & Vehicle Level Verification & Validation *

Performance Modeling & Calibration *

Brake Modeling & Calibration *

Ride & Handling Analysis *

Chassis System Design & Tune *

Road Load Data Extraction for Vibration and Durability Analysis *

مدیریت حرارت و دینامیک سیالات:

Aerodynamics Analysis (Drag Coefficient Estimation) *

HVAC System Analysis *

Cooling System Analysis *

Heat Protection *

Battery Pack Temperature Control *

نویز و ارتعاشات خودرو:

Modal Analysis (BIW/Closures/Full Vehicle/Subsystems) *

Mounting Point Dynamic Stiffness *

Attachment Input Point Interance (IPI) Analysis *

Forced Vibration *

Cavity Modal Analysis *

Vibration Transfer Path Analysis & Path Ranking *

Noise Transfer Path Analysis & Path Ranking *

شبیه‌سازی فرایندهای تولید:

Stamping Simulation *

Casting Simulation *

Cost Cascade Analysis *

Raw Material Consumption *

Scrap Minimization *

Mold Design *

Cycle Time Calculation *

شبیه‌سازی دامی و ایربگ

Verified Flex-PLI Pedestrian Legform Dummy *

Verified Pedestrian Headform Dummy *

Verified H-III Dummy (Frontal Impact) *

Side Impact Euro-sid II Dummy (Under Development) *

Seat-belt performance Simulation *

Airbag Deploy Simulation *