طراحی مفهومی و استایل

ارتقاء مداوم استراتژی‌های طراحی استایل موضوعی بسیار مهم در صنعت خودروسازی است. پیش از هر چیز، طراحی استایل بیشترین تاثیر را بر ظاهر خودرو دارد. در حقیقت استایل خودرو یک ابزار ارتباطی قوی است که در نگاه اول موجب جذب یا دفع مشتریان می‌گردد. انواع اشکال، سطوح و تناسب‌ها المان‌هایی هستند که درک ما از ایده‌های طراحان را شکل می‌دهند. از سوی دیگر استایل خودرو با اصول مهندسی و تکنولوژی نیز پیوند داشته و به طور مستقیم با مولفه‌های فنی خودرو از قبیل ارگونومی، آیرودینامیک و عملکرد خودرو، تکنولوژی مواد و ساخت ارتباط دارد. از این رو گروه تخصصی «طراحی مفهومی و استایل» از ابتدا به منظور توسعه ایده‌های نوین طراحی استایل خودرو در شرکت جتکو تشکیل شده است.