قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت خودرو یکی از بخش‌های اصلی صنعت خودرو سازی است که خودرو سازان مطرح دنیا با تمرکز بر آن سعی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد مزیت رقابتی دارند. ازین رو در شرکت جتکو گروهی متشکل از مهندسان مکانیک، الکترونیک، مکاترونیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل با تخصص در حوزه‌های قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت تشکیل شده است. فعالیت‌های این گروه عمدتا بر دو موضوع طراحی و ساخت تجهیزات تست کیفی و عملکردی سیستم‌های قوای محرکه و انتقال قدرت و نیز طراحی و ساخت سیستم‌های کنترلی مربوط به قوای محرکه متمرکز گردیده است.

«ارتقاء دستگاه های تست آخر خط گیرکس شرکت نیرومحرکه قزوین»، «طراحی، توسعه و ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار پایه واحد کنترل موتور ECU»، « ارتقاء قابلیت عیب یابی استندهای تست گرم موتورهای خانواده TU3، TU5 و EF»، « طرحی و ساخت دستگاه تست گرم موتور تحت بار» از جمله پروژه های شاخص این گروه است.